View Post

JAVNI POZIV za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto arhivist/ica

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE ŠTRIGOVA 102 40312 ŠTRIGOVAŠtrigova, 26. listopada 2017. godine KLASA: 112-06/17-01/01 URBROJ: 2109-16-17-02Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), i članka 6. stavka …