View Post

Obavijest o ishodu natječaja za prijem pripravnika

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJEŠtrigova 10240312 ŠTRIGOVA KLASA: 112-06/21-01/02URBROJ: 2109-16-21-28Štrigova, 13. prosinca 2021. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj …

View Post

JAVNI POZIV za prijem polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto arhivist/ica

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE ŠTRIGOVA 102 40312 ŠTRIGOVAŠtrigova, 26. listopada 2017. godine KLASA: 112-06/17-01/01 URBROJ: 2109-16-17-02Na temelju članka 35. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje DAM), i članka 6. stavka …