Državni arhiv za Međimurje

Arhivsko zakonodavstvo

  • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 19/23)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19 i 114/22)
  • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
  • Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
  • Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
  • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)
Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content