Državni arhiv za Međimurje

Arhivsko zakonodavstvo

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19)
 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
 • Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
 • Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07)
Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content