Arhivsko zakonodavstvo

  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, NN 98/19)
  • Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
  • Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
  • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
  • Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)
  • Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)
  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)
  • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07)