Državni arhiv za Međimurje

Rješavanje zahtjeva stranaka

Postupak izdavanja preslika

Državni arhiv Za Međimurje je ustanova u kojoj se čuva arhivsko gradivo nastalo djelovanjem različitih stvaratelja. Na zahtjev stranaka Državni arhiv za Međimurje izdaje preslike tog gradiva. Izdavanje preslika jedan je od oblika korištenja arhivskog gradiva, koje je regulirano Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva za Međimurje. 

Podnositelj zahtjeva podnosi Državnom arhivu za Međimurje zahtjev za izdavanje preslika. Podnositelj zahtjev podnosi u obliku popunjenog obrasca elektroničkim putem na dram@dram.hr, poštom ili faksom na broj 040/312-600 ili osobnim dolaskom u Državni arhiv za Međimurje, Štrigova 102, 40312 Štrigova ili podružnicu Državnog arhiva za Međimurje u Čakovcu, Kralja Tomislava 34. 

U svakom od navedenih obrazaca Podnositelj obavezno navodi svoje osobne podatke (ime  i prezime, adresu, kontakt broj) te datum i mjesto podnošenja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva ispunjuje obrazac ovisno o vrsti predmeta koji mu je potreban. 

U zahtjevu za izdavanje preslika građevinske dokumentacije Podnositelj obavezno navodi ime i prezime vlasnika odnosno investitora (osobu na koju glasi građevinska / uporabna / lokacijska dozvola ili elaborat), adresu, mjesto te godinu izgradnje. 

U zahtjevu za izvatkom iz matičnih knjiga Podnositelj obavezno navodi podatke o osobi čiji se dokumenti traže: ime i prezime, datum i mjesto rođenja te ime i prezime oba roditelja. Moguće je navesti i druge podatke pomoću kojih se sa sigurnošću može utvrditi da se radi o traženoj osobi. 

Zahtjev za ostale potrebe stranaka koncipiran je kao univerzalni obrazac za sve ostale upite. Ovisno o vrsti predmeta unose se relevantni podaci.

  • Školska sprema i potvrde o školovanju – ime i prezime osobe na koju se podaci odnose, mjesto i datum rođenja te ime i prezime oba roditelja, naziv škole koju je osoba pohađala te godinu početka  i završetka školovanja.
  • Utvrđivanje radnog staža – ime i prezime osobe na koju se podaci odnose, mjesto i datum rođenja te ime i prezime roditelja, broj matične knjige, naziv tvrtke/poduzeća u kojem je osoba bila zaposlena te godina početka i završetka radnog odnosa.
  • Imovinsko – pravni odnosi – ime i prezime nosioca postupka, vrsta i broj rješenja, ugovora ili sl., vrijeme nastanka akta, katastarska i gruntovna čestica, naziv nadležne institucije i ostali neophodni podaci o postupku.  

Dodatna pitanja u postupku izdavanja preslika gradiva možete uputiti mailom na dram@dram.hr ili telefonski na 040/312-600. 

Državni arhiv za Međimurje pravnim i fizičkim osobama za izdavanje ovjerenih preslika naplaćuje naknadu prema cjeniku Državnog arhiva za Međimurje.

Skip to content