Rješavanje zahtjeva stranaka

  1. Zahtjev za građevinsku dokumentaciju (.pdf ili .doc )

  2. Zahtjev za izvatkom iz matičnih knjiga (.pdf ili .doc )

  3. Zahtjev za ostale potrebe stranaka (za potvrde o školovanju, utvrđivanju radnog staža, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl.) (.pdf ili .doc )