Državni arhiv za Međimurje

Stručni ispiti

Provjera stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva obavlja se polaganjem stručnog ispita u skladu s odredbama Pravilnika o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19).

Program provjere stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva i popis ispitne literature objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnoga za poslove kulture i mrežnim stranicama Hrvatskoga državnog arhiva.

Stručni ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

Više informacija o stručnim ispitima možete pogledati na stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content