Državni arhiv za Međimurje

Uredsko poslovanje

  • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
  • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88)
Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content