Državni arhiv za Međimurje

Djelatnost

Zahvaljujući stečenim uvjetima Državni arhiv za Međimurje nakon njegova osnivanja počinje provoditi zaštitu arhivskog gradiva na prostoru svoje nadležnosti kroz prikupljanje i obradu arhivskog gradiva te provođenja sustavnog nadzora nad pismohranama stvaratelja i imatelja arhivskog i registraturnog gradiva. Najstarije gradivo koje čuva odnosi se na zbirke matičnih knjiga, koje korisnicima služe prvenstveno za istraživanje geneologije, a najstarije datiraju iz prve polovice 18. stoljeća. Danas Državni arhiv za Međimurje čuva ukupno 290 fondova i zbirki.

Državni arhivi u sklopu svojih zadaća iz članka 32. i 34. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (61/18, 98/19) obavljaju slijedeće poslove:

 • vode evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti
 • pružaju podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
 • obavljaju stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom
 • skrbe za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavljaju restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provode i druge mjere zaštite gradiva
 • preuzimaju, obrađuju i digitaliziraju javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti, prikupljaju i obrađuju privatno arhivsko gradivo
 • omogućuju i potiču korištenje arhivskoga gradiva
 • priređuju izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti
 • bave se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina
 • istražuju arhivsko gradivo u inozemstvu koje se odnosi na hrvatsku povijest i iseljeništvo
 • organiziraju programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja
 • objavljuju arhivsko gradivo i druge publikacije
 • obavljaju druge poslove određene ovim Zakonom i drugim propisima
Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content