Državni arhiv za Međimurje

Dostupnost gradiva

Javno arhivsko gradivo

Sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) te Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva (121/19) javno arhivsko gradivo dostupno je od njegova nastanka ako zakonom nije određeno drukčije. Gradivo za koje je na temelju zakona utvrđeno ograničenje dostupnosti mogu koristiti samo ovlaštene osobe sukladno propisima kojima je ograničena dostupnost gradiva.

Gradivo ograničene dostupnosti utvrđeno je čl. 18., 19. i 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva, a odnosi se na klasificirane i druge tajne podatke, na gradivo koje sadrži projektnu i tehničku dokumentaciju štićenih i vojnih objekata, industrijskih postrojenja, infrastrukturnih objekata te podatke o prirodnim i strateškim bogatstvima od značenja za nacionalnu sigurnost, na osobne podatke te javno arhivsko gradivo nastalo do 30. svibnja 1990.

Pravo na pristup javnom arhivskom gradivu imaju sve pravne i fizičke osobe pod jednakim uvjetima uvidom ili drugim oblicima korištenja.

Na korištenje privatnog arhivskog gradiva koje se čuva u arhivima primijenjuju se odredbe Pravilnika o korištenju javnog arhivskog gradiva, ako nije drukčije određeno u ugovoru, odnosno u ispravi o predaji gradiva.

Korištenje arhivskog gradiva privremeno se može uskratiti ako je ono oštećeno, ako je u stručnoj obradi ili ako to gradivo već koristi drugi korisnik.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990.

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona. Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, za gradivo u nadležnosti Državnog arhiva za Međimurje, dostupna je u nastavku.

Red. broj
Imatelj
Gradivo iz čl. 21. a. Zakona o izmjenama i dopunama (NN 46/17)
Vrijeme nastanka gradiva
Datum zaprimanja
Poveznica na popis gradiva
1
Općina Belica
Mjesna zajednica Belica
1971. – 22.12.1990.
2.08.2017.
Općina Belica
2.
Općina Donji Kraljevec
Mjesna zajednica Hodošan
1972. – 1990.
10.10.2017.
Općina Donji Kraljevec
3.
Općina Kotoriba
Mjesna zajednica Kotoriba
1964. – 1985.
5.10.2017.
Općina Kotoriba
4.
Općina Mala Subotica
Mjesna zajednica Mala Subotica
1981. – 1986.
6.10.2017.
Općina Mala Subotica
5.
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Općinski sekretarijat za opću upravu i budžet
Općinski sekretarijat za privredu i društveno planiranje
Općinski sekretarijat za društvene djelatnosti
1.1.1990. – 21.12.1990. [31.12.1990.]
5.10.2017.
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
6.
Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
Kotarsko javno tužioštvo Čakovec
Kotarsko javno tužioštvo Prelog
Javno tužioštvo za Grad i Kotar Čakovec
Općinsko javno tužilaštvo Čakovec
Općinsko javno pravobranilaštvo Čakovec
1946. – 1990. [2008.]
2.11.2017.
Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
7.
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
Komitet za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Čakovec
1966. – 1990. [1998.]
31.10.2017.
Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
8.
Općina Sveta Marija
Mjesna zajednica Donji Mihaljevec
Mjesna zajednica Sveta Marija
1964.-1990.
6.11.2017.
Općina Sveta Marija
9.
Policijska uprava Međimurska
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Općinski sekretarijat za unutrašnje poslove
1956. – 1990. [1993.]
15.11.2017.
Policijska uprava Međimurska
10.
Općina Nedelišće
Mjesna zajednica Nedelišće
travanj 1983. – 22. prosinca 1990. [1. prosinca 1992.]
16.11.2017.
Općina Nedelišće
11.
Općinski sud u Čakovcu
Kotarski sud u Čakovcu
Kotarski sud u Prelogu
Općinski sud u Čakovcu
1.01.1857. – 22.12.1990.
20.11.2017.
Općinski sud u Čakovcu
12.
Općina Selnica
Mjesna zajednica Selnica
Mjesna zajednica Zebanec
1964. – 1990.
20.11.2017.
Općina Selnica
13.
Grad Čakovec
Mjesna zajednica grada Čakovca
Zajednica mjesnih zajednica grada Čakovca
1961. – 1990.
17.11.2017.
Grad Čakovec
14.
Centar za socijalnu skrb Čakovec
Samoupravna interesna zajednica Općine Čakovec Radna zajednica Centar za socijalni rad
1947. – 1990. [1996.]
25.05.2018.
Centar za socijalnu skrb Čakovec
15.
Muzej Međimurja Čakovec
Narodni odbor kotara Čakovec
Narodni odbor općine Čakovec
Skupština općine Čakovec
Republički savjet za boračka i invalidska pitanja
Kotarski zavod za socijalno osiguranje u Čakovcu
Zavod za zapošljavanje radnika u Čakovcu
Građevni kombinat Međimurje
1956. – 1978.
26.06.2018.
Muzej Međimurja Čakovec
Pretraživanje građevinskih dozvola na području Međimurja u razdoblju od 1945. godine do 1993. godine
Ukoliko želite dodatne informacije, kontaktirajte nas!
Skip to content