KONTAKT

PODACI O ARHIVU
OSNOVNE INFORMACIJE

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Državni arhiv za Međimurje osobne podatke tretira kao povjerljive informacije te provodi zaštitu osobnih podataka.

U osobne podatke koje korisnik pošalje na kontakt e-mail adrese, uvid imaju samo radnici Državnog arhiva za Međimurje. Osobni podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama, ukoliko za isto ne postoji zakonska osnova.

Osobni podaci će se koristiti samo u svrhe dopuštene Općom uredbom o zaštiti podataka. Ostali eventualno nepotrebni osobni podaci koje korisnik pošalje ili priloži će se brisati.

Državni arhiv za Međimurje
Štrigova 102
40312 Štrigova
OIB: 13768042762
žiro-račun: 2360000-1101999097
tel./fax : 040 312 600
Email : dram@dram.hr

Radno vrijeme:
Rad sa strankama: 08.30 - 12.00 sati
Čitaonica: 08.00 - 14.00 sati

Ispostava Čakovec
Ulica Kralja Tomislava 34
40000 Čakovec

Radno vrijeme:
Utorkom: 12.00 - 15.00 sati
Četvrtkom: 13.00 - 16.00 sati
Petkom: 09.00 - 12.00 sati

Službenu poštu i dopise molimo šaljite na adresu sjedišta Arhiva u Štrigovi!

Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

KONTAKT
IMATE PITANJE?