KONTAKT

PODACI O ARHIVU
OSNOVNE INFORMACIJE

Državni arhiv za Međimurje
Štrigova 102
40312 Štrigova
OIB: 13768042762
žiro-račun: 2360000-1101999097
tel./fax : 040 312 600
Email : dram@dram.hr

Ispostava Čakovec
Ulica Kralja Tomislava 34
40000 Čakovec
Radno vrijeme:
Utorkom 12.00 - 15.00 sati
Četvrtkom od 13.00 - 16.00 sati
Petkom od 09.00 do 12.00 sati

Službenu poštu i dopise molimo šaljite na adresu sjedišta Arhiva u Štrigovi!

KONTAKT
IMATE PITANJE?

  Pročitali ste i prihvatili našu Izjavu o privatnosti