Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ZJN (NN120/16) – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  • Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje (.pdf )
  • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa javnošću (.pdf )
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.pdf )

Dokumenti javne nabave

  • Plan nabave 2018. godina (.pdf )
  • Plan nabave 2017. godina (.pdf )
  • Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (.pdf )
  • Registar sklopljenih Ugovora (.pdf )