Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ZJN (NN120/16) – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  • Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje (.pdf , 30 kB)
  • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa javnošću (.pdf , 86 kB)
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.pdf , 4 MB)

Dokumenti javne nabave

  • Plan nabave 2020. godina (.xlsx, 21 kB)
  • Plan nabave 2019. godina (.xls , 8 kB)
  • Plan nabave 2018. godina (.pdf , 2 MB)
  • Plan nabave 2017. godina (.pdf , 2 MB)
  • Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (.pdf , 4 MB)
  • Registar sklopljenih Ugovora (.pdf , 85 kB)