Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ZJN (NN120/16) – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 • Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje (.pdf , 30 kB)
 • Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa javnošću (.pdf , 86 kB)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (.pdf , 4 MB)

Dokumenti javne nabave

 • Plan nabave za 2022. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
 • Plan nabave 2022. godina (.xls , 466 kB)
 • Plan nabave 2021. godina (.xls , 38 kB)
 • Plan nabave 2020. godina (.xlsx , 21 kB)
 • Plan nabave 2019. godina (.xls , 8 kB)
 • Plan nabave 2018. godina (.pdf , 2 MB)
 • Plan nabave 2017. godina (.pdf , 2 MB)
 • Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (.pdf , 4 MB)
 • Registar sklopljenih Ugovora (.pdf , 259 kB)