Državni arhiv za Međimurje

Objave

Obavijest o ishodu natječaja za prijem pripravnika

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
Štrigova 102
40312 ŠTRIGOVA

KLASA: 112-06/21-01/02
URBROJ: 2109-16-21-28
Štrigova, 13. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)  Državni arhiv za Međimurje objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu natječaja za prijem pripravnika:

arhivist pripravnik– 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od godine dana, puno radno vrijeme

arhivski tehničar pripravnik – 1 izvršitelj (m/ž)  na određeno vrijeme od godine dana, puno radno vrijeme

Prema odobrenom Planu prijma pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu, Državni arhiv za Međimurje je dana 17. studenog  2021. godine objavio natječaje za radna mjesta pripravnika koji će biti financirani kroz mjeru pripravništvo u javnim službama preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na godinu dana. Nakon provedenog natječaja, a na temelju dostavljenih prijava, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje donio je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

  1. Za radno mjesto arhivist – pripravnik(m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme odabrana je Morena Varga, mag.geogr., VSS
  2. Za radno mjesto arhiviski tehničar- pripravnik(m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme odabran je Ante Žibek, ekonomist, SSS
Skip to content