Državni arhiv za Međimurje

Objave

Odluka o poništenju vezana za javni natječaj koji je bio objavljen dana 09.02.2022. godine.

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
Štrigova 102
40312 ŠTRIGOVA

KLASA: 112-03/22-01/01
URBROJ: 2109-65-22-04

Štrigova, 07. ožujka 2022. godine

Sukladno članku 10. Statuta Državnog arhiva za Međimurje (dalje: DRAM), KLASA: 003-035/18-02/01, URBROJ: 2109-16-18-3 od 07. prosinca 2018. godine i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), ravnatelj donosi 

Odluku o poništenju javnog natječaja

I.
Poništava se javni natječaj za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme za radno mjesto Arhivist – 1 izvršitelj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 18/2022  dana  09.02.2022. godine, web stranicama Ministarstva kulture i medija, Državnog arhiva za Međimurje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.
Ova Odluka objavit će se na web stranici Državnog arhiva za Međimurje i Ministarstva kulture i medija, te u Narodnim novinama. 

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:
Sukladno točki VIII. i IX. teksta objavljenog natječaja za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme za radno mjesto Arhivist – 1 izvršitelj, s obzirom da niti jedan kandidat ne zadovoljava formalne uvjete natječaja odlučeno je kao u izreci.

Ravnatelj:
Jurica Cesar, prof.

PDF dokument možete skinuti OVDJE

Skip to content