Državni arhiv za Međimurje

Objave

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Državnom arhivu za Međimurje

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
ŠTRIGOVA 102
40312 ŠTRIGOVA

KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 2109-16-21-11
Štrigova, 04. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Državni arhiv za Međimurje objavljuje

OBAVIJEST

o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Državnom arhivu za Međimurje:

arhivist (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

Državni arhiv za Međimurje je dana 09. srpnja 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 78/21, te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i Državnog arhiva za Međimurje objavio javni natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme.
Na temelju Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za pregled prijava i prijedlog odabira kandidata (m/ž) te provedenog intervjua, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje donio je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

  1. za radno mjesto arhivist (m/ž), jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme odabran je:

Siniša Habuš, diplomirani filozof i povjesničar umjetnosti

ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
Jurica Cesar, prof.

Skip to content