Državni arhiv za Međimurje

Objave

OBAVIJEST o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika: arhivist vanjske službe (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE Štrigova 102
40312 ŠTRIGOVA

KLASA: 112-07/20-01/01 URBROJ: 2109-16-20-11
Štrigova, 27. listopada 2020. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Državni arhiv za Međimurje objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika:

arhivist vanjske službe (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne zaposlenice), puno radno vrijeme

Državni arhiv za Međimurje je dana 07. listopada 2020. godine u Narodnim novinama“ broj 108/2020, te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva za Međimurje objavio javni natječaj za prijem zaposlenika. Na temelju dostavljenih prijava i nakon provedenog razgovora s kandidatom (m/ž) ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje donio je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

1. Za radno mjesto arhivist vanjske službe (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne zaposlenice), puno radno vrijeme odabran je

Siniša Habuš, dipl. filozof i povjesničar umjetnosti, VSS

Skip to content