Državni arhiv za Međimurje

Objave

Obavijest o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika

DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE
Štrigova 102
40312 ŠTRIGOVA


KLASA: 112-03/23-01/01
URBROJ: 2109-65-23-06
Štrigova, 06. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Državni arhiv za Međimurje objavljuje

OBAVIJEST
o ishodu javnog natječaja za prijem zaposlenika:

voditelj računovodstva (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne zaposlenice), puno radno vrijeme

Državni arhiv za Međimurje je dana 10. svibnja 2023. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija i Državnog arhiva za Međimurje objavio javni natječaj za prijem zaposlenika. Na temelju dostavljenih prijava i nakon provedenog razgovora s kandidatom (m/ž) ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje donio je Odluku o odabiru u kojoj je utvrđeno kako slijedi:

  1. Za radno mjesto voditelj računovodstva (m/ž) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne zaposlenice), puno radno vrijeme odabrana je

Merita Zadravec, magistra ekonomije, VSS

Skip to content