Informacije o dopusnicama

Imatelj gradivo može povjeritina pohranu i čuvanje drugoj osobi koja ima dopusnicu Hrvatskog državnog arhiva za obavljanje poslova čuvanja i zaštite gradiva u prostorima koji udovoljavaju uvjetima propisanima Zakonom i Pravilnikom.

OPŠIRNIJELink na stranice Državnog arhiva