Državni arhiv za Međimurje

Upute za korisnike

Sukladno obavijestima Ministarstva uprave i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Državni arhiv za Međimurje do daljnjega radi s korisnicima kako slijedi:

1. Zahtjevi za izdavanje ovjerenih preslika gradiva dostavljaju se:
– osobno,
– e-poštom (dram@dram.hr),
– telefonom 040/312-600 ili
– poštom (na adresu Štrigova 102, 40312 Štrigova).

Rad sa strankama ureda u Štrigovi od ponedjeljka do petka: 08.30 – 12.00 sati.

Rad sa strankama Ispostave u Čakovcu:
Utorkom: 12.00 – 15.00 sati
Četvrtkom: 13.00 – 16.00 sati
Petkom: 09.00 – 12.00 sati

Korisnici su prilikom ulaska u zgradu arhiva obvezni nositi zaštitnu masku, te se pridržavati uputa Zavoda povezanih s pojačanom higijenom ruku, u koju svrhu su na ulazu i u ostalim dijelovima svih korisničkih prostora postavljeni spremnici sa sredstvom za dezinfekciju.

2. Radno vrijeme čitaonice je od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad, a kako bi se osigurala fizička distanca i ulazak smanjio na najmanju moguću mjeru, provjera dostupnosti i naručivanje željenog gradiva, kao i najava dolaska za korištenje istog bit će moguće isključivo putem e-pošte: dram@dram.hr ili na broj telefona 040/312 600. Stoga molimo korisnike da najave svoj dolazak.

Postupak izdavanja preslika

Rješavanje zahtjeva stranaka

Podnositelj zahtjeva podnosi Državnom arhivu za Međimurje zahtjev za izdavanje preslika.  Podnositelj zahtjev podnosi u obliku popunjenog obrasca:
Postupak te dokumentaciju za izdavanje preslika gradiva možete pregledati klikom na gumb
DIGITALNI FOND

Državnog arhiva za Međimurje

Svi naši dosadašnji projekti digitalizirane građe koje smo objavili na web stranicama digitalnog fonda.
Najave, objave i natječaji

Aktivnosti Državnog arhiva za Međimurje

Naše aktualne novosti vezane uz rad i aktivnosti Državnog arhiva za Međimurje.

Skip to content